Kwaliteitsborging van hellende daken

Kwaliteitsborging van hellende daken

25 juni 2020

Al jaren geleden hebben de deelnemers aan de kwaliteitsorganisatie Stichting Dakmeester een systematiek opgezet, waarmee de kwaliteit van de werkzaamheden aan het hellende dak wordt geborgd en vastgelegd.

Daksysteemgarantie PLUS is een product van de Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in hellende daken. Samen met de garantiepartners geven de door de stichting erkende dakdekkers gedurende 15 jaar garantie op de gebruikte materialen bij de dakbedekking en de manier waarop het hellend dak is gemaakt.

Digitaal dakdossier

Aan de oorsprong van dit systeem liggen twee gedachten ten grondslag. Als eerste hebben de deelnemers nagedacht over de manier waarop zij hun opdrachtgevers konden voorzien van een zogenaamd ‘dakdossier’. Het voordeel voor de opdrachtgever is dat die te allen tijde kan zien hoe de opbouw van het dak is uitgevoerd, welke materialen zijn toegepast etc. Ook handig als er jaren later onderhoud plaats moet vinden. Het dakdossier is onder andere voorzien van een checklist met daarbij meerdere foto’s,
gemaakt tijdens de opbouw van het dak; vooral van kritische aansluitingen. 

Zeker niet in de laatste plaats is dit digitale dossier een ondersteunend hulpmiddel voor de borging van de kwaliteit. De deelnemers aan de Stichting zijn allemaal proces-gecertificeer, hetgeen betekent dat hun werkzaamheden door een externe onafhankelijke partij, SKG-IKOB, wordt beoordeeld op het dak. In geval een gedeelte van het dak al dicht ligt, kunnen de mensen van de certificatie-instelling kennis nemen van de ingevulde checklist en foto’s die zijn vastgelegd in een speciaal ontwikkelde app. Ook worden er documenten toegevoegd aan dit dossier die relevant zijn voor de opbouw van het dak, zoals bijvoorbeeld een verankeringsschema. SKG-IKOB geeft vervolgens de goedkeuring aan hetgeen vermeld is in het dakdossier en het feit dat zij de werkzaamheden hebben gecontroleerd.

Het hele artikel kunt u lezen in Steildak van juni 2020.

 

Terug