ministerie-bzk.jpg

1 juli 2022 zal de wet "kwaliteitsborging voor het bouwen" stapsgewijs ingaan.  

Daksysteemgarantie PLUS en met name de kwaliteitsborging en het opbouwen van het dak-dossier sluit uitstekend aan bij deze nieuwe wet (Wkb).  Een wet vooral in het leven geroepen om u als opdrachtgever te verzekeren dat het werk aan het dak de juiste kwaliteit heeft. En niet onbelangrijk, dat is de basis voor de wet: het dak voldoet minimaal aan het Bouwbesluit.

Met een Dakmeester verzekerd u zich er dus van dat het opleverdossier (dakdossier) goedgekeurd wordt door de onafjahankelijke kwaliteitsborger en dat aan alle voorschriften is voldaan. Bovendien wordt hiermee de kans op faalkosten enorm verkleind. 

Onze partners