Daksysteemgarantie PLUS

De nieuwe maatstaf voor hellende daken 

Daksysteemgarantie PLUS is een product van de Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in hellende daken. Samen met de garantiepartners Monier, Velux en Unilin geven onze Dakmeesters u niet alleen garantie op de materialen en hun functionaliteit, maar ook garantie over de manier waarop het hellende dak is gemaakt. En dat voor maar liefst 15 jaar! 

Het doel van de Stichting Dakmeester is het verhogen van de kwaliteit van hellende daken. Een continu proces vanwege de verbetering van technieken en veranderende regelgeving vanuit het Bouwbesluit voor nieuwbouw- en
renovatieprojecten. De strengere eisen op het gebied van energiebesparing vragen om steeds betere isolatie
en dus betere afwerking van het hellend dak op het gebied van luchtdichtheid.

15 jaar gegarandeerd vakwerk in dakwerk

Met Daksysteemgarantie PLUS heeft u dus nog meer zekerheid over de kwaliteit van de door de Dakmeesters gemaakte daken. Het unieke aan deze kwaliteitsimpuls is het zorgvuldig opgebouwde, digitale dossier dat bij oplevering wordt overhandigd. Het werkt zo:

1 - Kwaliteitsnormen en opleidingen

Alle Dakmeesters zijn KOMO-gecertificeerd en werken volgens de richtlijnen vastgelegd in de BRL 1513. Onze Dakmeesters maken gebruik van de Dakatlas. De Dakatlas is de door de Stichting Dakmeester ontwikkelde bijbel voor dakdekkers. Hierin worden alle werkprocessen nauwkeurig omschreven om zo aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen. Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met de producenten en TNO het werkboek "Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken". Vanzelfsprekend hebben de leden van de Stichting Dakmeester bij het Bouwopleidingscentrum Gekwalificeerde Arbeid de opleiding "Dakdekken hellende daken - pannen" met goed gevolg doorlopen. Regelmatig worden er productopleidingen door de aangesloten producenten aangeboden. Verder organiseert de Stichting op twee niveaus een cursus "Bouwfysica van het hellende dak". Enerzijds voor de deelnemende ondernemers en hun directies en anderzijds voor de mensen op de werkvloer. 

2 - Dakdossier

Tijdens de bouw worden alle relevante facetten vastgelegd in een digitaal dakdossier. Hiervoor beschikken alle Dakmeesters over een iPad en/of iPhone waarmee het rapport wordt ingevuld. Zo worden er bijvoorbeeld foto's toegevoegd van punten die niet meer zichtbaar zijn als het dak eenmaal dicht is. 

3 - Onafhankelijke controle

Elk dakdossier wordt gecontroleerd door SKG-IKOB Certificatie. Dé onafhankelijke Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector.

4 - Oplevering met KOMO procescertificaat

Bij oplevering ontvangt de opdrachtgever niet alleen het zorgvuldig opgebouwde digitale dakdossier, maar ook een garantiecertificaat voor 15 jaar.

Wilt u ook zeker weten dat uw dak volgens de hoogste kwaliteitsnormen gemaakt is? Laat uw dak dan bouwen door een dakdekker aangesloten bij de Stichting Dakmeester en ontvang bij oplevering een dakdossier met garantiecertificaat. Kijk hier voor een Dakmeester bij u in de buurt. 

 

Daksysteemgarante Plus Brochure downloaden

Onze partners