De nieuwe maatstaf voor het hellend dak

Dakgarantie plusDaksysteemgarantie PLUS is een product van de Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in hellende daken. Samen met de garantiepartners Monier, Velux en Unilin geven onze erkende dakdekkers u niet alleen garantie op de gebruikte materialen bij de dakbedekking, maar ook garantie over de manier waarop het hellend dak is gemaakt. Een dakgarantie voor maar liefst 15 jaar dus!

Het doel van de Stichting Dakmeester is het verhogen van de kwaliteit van het hellend dak. Een continu proces vanwege de verbetering van technieken en veranderende regelgeving vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor nieuwbouw- en dakrenovatie projecten. De strengere eisen op het gebied van duurzaam bouwen vragen om steeds betere isolatie en dus betere afwerking van een schuin dak op het gebied van luchtdichtheid.

Vind uw dakmeester

Garantie op dakwerken voor 15 jaar

Met Daksysteemgarantie PLUS heeft u dus nog meer zekerheid over de kwaliteit van de door de Dakmeesters gemaakte of gerenoveerde daken. Het unieke aan deze kwaliteitsimpuls is het zorgvuldig opgebouwde, digitale dossier dat bij oplevering wordt overhandigd. Een unieke garantie op dakwerken. 

garantiecertificaat-15jaar.jpg

Komo-Procescertificaat-BRL-1513.png

Wettelijke garantie dakwerken en opleidingen

KOMO-procescertificaat

Alle Dakmeesters zijn KOMO-gecertificeerd en werken volgens de richtlijnen vastgelegd in de BRL 1513; het keurmerk voor een erkende dakdekker. Onze Dakmeesters maken gebruik van de Dakatlas. De Dakatlas is de door de Stichting Dakmeester ontwikkelde bijbel voor dakdekkers. Hierin worden alle werkprocessen nauwkeurig omschreven om zo aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen. Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met de producenten en TNO het werkboek "Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van een hellende daken".

Vind uw dakmeester

Opleidingen

Vanzelfsprekend hebben de leden van de Stichting Dakmeester bij het Bouwopleidingscentrum Gekwalificeerde Arbeid de opleiding "Dakdekken hellende daken - pannen" met goed gevolg doorlopen. Regelmatig worden er productopleidingen door de aangesloten producenten aangeboden. Verder organiseert de Stichting op twee niveaus een cursus "Bouwfysica van het hellend dak". Enerzijds voor de deelnemende ondernemers en hun directies en anderzijds voor de mensen op de werkvloer.

digitaal-dakdossier.jpg

Digitaal Dakdossier

Tijdens de nieuwbouw of dakrenovatie worden alle relevante facetten van de nieuwbouw of dakrenovatie vastgelegd in een digitaal dakdossier. Hiervoor beschikken alle Dakmeesters over een iPad en/of iPhone waarmee het rapport wordt ingevuld. Zo worden er bijvoorbeeld foto's toegevoegd van punten die niet meer zichtbaar zijn als het dak eenmaal dicht is. Het tijdens het gehele project opgebouwde dossier wordt u bij de oplevering overhandigd samen met het garantiecertificaat voor 15 jaar!

kwaliteits-normering.jpg

Kwaliteitsnormering en Onafhankelijke controle

Elk dakdossier wordt gecontroleerd door SKG-IKOB Certificatie. Dé onafhankelijke Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector. Zij borgen de wettelijke garantie op uw dakbedekking en het proces van de totstandkoming. Ook controleren zij of het dakdossier op de juiste wijze is opgebouwd.

recycling-betondakpannen.jpg

Circulair bouwen met recycling van betonnen dakpannen

In deze tijd van circulaire economie wordt circulair bouwen steeds belangrijker. Daarom heeft de Stichting Dakmeester een convenant gesloten met BRBS recycling. Hierin wordt bepaald dat de verwijderde betonnen dakpannen aangeboden worden bij gespecialiseerde recyclebedrijven. Deze verplichten zich tot het opwerken van de dakpannen tot een hoogwaardige grondstof voor de productie van nieuwe betonnen Dakpannen.

Cirkel is rond

Tot nu werden oude betondakpannen vooral gebruikt als basis voor bijvoorbeeld wegfundering. Als nieuwe grondstof levert dit weliswaar een bijdrage aan hergebruik, maar het is niet circulair. Monier, de grootste producent van betondakpannen in Nederland, ondersteunt dit initiatief met de gelijktijdige ondertekening van de intentieverklaring om een deel gerecycled materiaal toe te voegen aan de productie van nieuwe betondakpannen. Hiermee is de cirkel rond.

RTLZ besteedde ruim aandacht aan de ondertekening van het convenant klik hier om de uitzending te bekijken.

Uw Dakmeester

Overweegt u nieuwbouw of dakrenovatie en wil u zeker weten dat uw dak duurzaam en volgens de hoogste kwaliteitsnormen gemaakt is? Laat uw dak dan bouwen door een dakdekker aangesloten bij de Stichting Dakmeester en ontvang bij oplevering een dakdossier met garantiecertificaat. Klik hier voor een Dakmeester bij u in de buurt.

Vind uw dakmeester

Onze partners

2023-Monier-logo-CMYK_.png

unilin.png

velux.png

 

 

All-Up-logo.jpg Brouwers-Zink.png BOVE_logo_RGB-1920x1080-transparant.png