CIRCULAR FOAM-project Unilin Insulation

CIRCULAR FOAM-project Unilin Insulation

21 december 2021

De materiaalkringloop sluiten voor hard polyurethaanschuim: dat is het ambitieuze doel van het nieuwe pan-Europese CIRCULAR FOAM-project.

Het project wordt door de EU gefinancierd en gecoördineerd door Covestro, een wereldleider in polymeren, en verenigt 22 partners uit 9 landen, die de industrie, academische wereld en samenleving vertegenwoordigen. Binnen de vier jaar willen zij samen een volledige circulaire waardeketen voor grondstoffen opzetten voor hard polyurethaanschuim dat wordt gebruikt als isolatiemateriaal in koelkasten en in de bouwsector. Indien het systeem over heel Europa geïmplementeerd kan worden, zou het vanaf 2040 jaarlijks 1 miljoen ton afval, 2,9 miljoen ton CO2-uitstoot en 150 miljoen euro aan verbrandingskosten kunnen besparen.

"In de nabije toekomst zal er veel polyurethaan vrijkomen uit bestaande huizen en gebouwen. Tegen die tijd willen we polyurethaan kunnen recycleren. Dat is een uitgesproken ambitie van Unilin Insulation. Wij geloven sterk in de toekomst van polyurethaan als een circulair en hoogwaardig isolatiemateriaal", zegt Lieven Malfait, Managing Director van Unilin Insulation.

Het CIRCULAR FOAM-project beoogt meerdere verbeteringen aan te brengen in de bestaande materiaalcyclus en een nieuw duurzaam circulair ecosysteem voor hard polyurethaanschuim op te bouwen. Het project zal zich niet alleen richten op de ontwikkeling van twee nieuwe chemische recyclingroutes voor materialen aan het einde van hun levensduur. Het zal ook helpen bij het opzetten en demonstreren van overeenkomstige logistieke en afvalinzamelingssystemen, oplossingen uitwerken voor ontmanteling en sortering, en toekomstige producten en materialen ontwerpen met het oog op een betere recycleerbaarheid.  

Het project focust zich op de recyclage van afgedankte huishoudkoelkasten en bouwafval in verschillende geselecteerde modelregio's, zoals de industriële en koolmijnregio's "Rheinisches Revier" in Noordrijn-Westfalen in Duitsland, Silezië in Polen en Groot-Amsterdam in Nederland. De casestudies zullen uitvoerig ingaan op een systemische oplossing als blauwdruk om die mogelijk ook in andere regio’s te herhalen. Op die manier zal het project ook bijdragen tot de Europese Horizonmissie om ten minste 150 regio's in heel Europa te helpen tegen 2030 klimaatbestendig te worden.

"Als partner in het CIRCULAR FOAM-project gaan wij deze gerecycleerde grondstoffen uit het recyclageproces testen en demonstreren op industriële schaal. Om ontmantelen en recycleren eenvoudiger maken, zet Unilin Insulation ook in op ecodesign voor zijn materialen en producten. Op die manier willen we de recycleerbaarheid van onze isolatieproducten nog meer verbeteren", zegt Aster Onderbeke, Sustainability Engineer.

Lees meer hierover op de website van Unilin. 

 

Terug