Standaard nestkasten bij renovatie

Standaard nestkasten bij renovatie

12 maart 2018

Iedereen is inmiddels wel bekend met de Flora-en Faunawet, de Wet natuurbescherming, die ervoor moet zorgen dat wij,lees bouwpartijen, met respect voor de natuur onze werkzaamheden uitvoeren.

Will Verwer, Stichting Dakmeester

Uit een enkele ervaring weten wij, de dakdekkers van hellende daken, dat als je je niet aan deze wet houdt, de boete fors kan zijn. Dus zorg ervoor dat je bij je voorbereidende werkzaamheden voor een renovatie rekening houdt met de stadsvogels die zich hebben genesteld onder de dakpannen van de hellende daken. Het gaat hier om de beschermde soorten, zoals de gierzwaluw en de huismus en in een enkel geval ook de vleermuis. Een standaardprocedure is dan dat je ruim van tevoren een ecologisch bureau een momentopname van de betreffende wijk laat uitvoeren, zodat zij kunnen vaststellen waar en welke dieren er onder de dakpannen nestelen. In het plan neem je dan op welke nestvoorzieningen je moet terugbrengen voor de vogels, zoals gierzwaluwpannen en al bijna standaard een Vogelvide voor de huismussen en eventueel de vleermuis.

LEES HET GEHELE ARTIKEL UIT STEILDAK

Terug