Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken

Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken

21 maart 2018

Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken is een praktisch werkboek van Stichting Dakmeester en TNO. Het vormt een leidraad voor dakdekkers en hun ketenpartners om onderhoud en renovatie op een gestructureerde en resultaatgerichte manier uit te voeren.

Geïnteresseerd in een exemplaar van dit werkboek! Stuur een mailtje naar stichting@dakmeester.nl met uw adresgegevens en wij sturen u een gratis exemplaar.

Meer informatie over het werkboek

'Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken' is bestemd voor directie en kadermedewerkers van dakdekkers en hun partners in de gehele keten. De deelnemers van Stichting Dakmeester hebben kennisgemaakt met het 10 stappenplan uit dit boek en de eenvoud ervan omarmd. Het werkboek is tot stand gekomen als resultaat van een Technologie Cluster in het kader van het TNO MKB programma. Hiervoor heeft TNO intensief samengewerkt met Woningstichting Wageningen en met de deelnemers van Stichting Dakmeester.

Woningcorporaties ontzorgen

Het stappenplan van TNO biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers houvast in renovatieprocessen. Met name het onderscheid tussen een resultaatgerichte renovatie en een traditionele renovatie komt duidelijk naar voren. Met de methodiek uit het werkboek wordt ook het gebruik en onderhoud na oplevering van de renovatie in ogenschouw genomen.

Stappenplan als basis

In het werkboek zijn de 10 stappen uitgebreid beschreven. Wie moet er actie nemen, wat is het resultaat, beknopte achtergrondinformatie en de werkwijze op hoofdlijnen zijn per stap uitgewerkt. Voor de meeste stappen hebben de Dakmeesters ter verduidelijking voorbeelden en referentiefoto's van resultaatgerichte dakrenovaties aangereikt. Daarnaast bevat de zogenaamde 'Gereedschapskist' handige checklists, groslijsten, beschrijvingen van procedures en modeldocumenten voor beleidsplannen, (inspectie)rapportages en samenwerkingsovereenkomsten.

Terug