Gierzwaluw en asbest bepalen de planning

Gierzwaluw en asbest bepalen de planning

7 oktober 2015

Ruim 200 woningen in het Zutphense Waterkwartier ondergaan in 2015 een grondige renovatie. Dakmeester Combidak is ingeschakeld voor het vervangen van de daken. Een uitdagende klus omdat op de helft van de daken asbest zit én ook het broedseizoen van de gierzwaluw grote invloed heeft op de planning.

De planning vormt voor de werkvoorbereider van Combidak een lastige puzzel. De woningen met asbest krijgen voorrang, maar deze mogen bij temperaturen beneden de vijf graden Celsius niet gesaneerd worden. In maart 2015 kon daar dus pas mee begonnen worden. Na sanering ligt het dak helemaal open. Omdat het huis tijdens de renovatie normaal bewoond is, moet het dak provisorisch worden afgedekt alvorens de isolatieplaten erop gaan. Om te zorgen dat de woningen altijd waterdicht zijn, ontwikkelt Combidak in eigen huis een dekzeil met grindzakken om de woningen tussentijds makkelijk en snel af te dekken. "Zodra de na-inspectie van de gesaneerde woning is goedgekeurd, mogen onze mensen het dak op. Wij bevestigen isolatiedakplaten en leggen de nieuwe Monier Sneldek dakpannen erop. Ook plaatsen wij een zinken omranding rondom de kunststof kozijnen. Tenslotte monteren wij nieuwe dakgoten en dakoverstekken, die in onze werkplaats al volledig voorbereid zijn."

Vanaf mei tot half augustus is het broedseizoen van de gierzwaluw. Vooraf is al vastgesteld dat in die periode niet aan de daken gewerkt mag worden. Ondanks deze extra hindernis realiseert Combidak een bouwsnelheid van één woning per dag, zelf twee woningen tijdens de piekperiode. Prefab is daarbij het sleutelwoord. Combidak ziet de afronding van het project in november 2015 met vertrouwen tegemoet. De werkzaamheden verlopen volgens planning.

"Aannemerscombinatie HTL heeft ons de opdracht gegeven omdat wij vooraf een nauwkeurige planning en uitgekiende werkmethode hebben gepresenteerd. Wij nemen ze alle zorg uit handen en bieden een totaalpakket. Van het asbest saneren tot het sloop- en steigerwerk en zelfs het regelen van de wegafsluiting. Ook het feit dat wij als Dakmeester gecertificeerd zijn, is voor de gunning van doorslaggevend belang geweest. Het geeft de opdrachtgever vertrouwen dat een dergelijk complex project in goede handen is."

Meer informatie over deze Dakmeester - zie: www.combidak.nl

Terug