Garantie en recycling doorslaggevend in aanbesteding

Garantie en recycling doorslaggevend in aanbesteding

11 juli 2014

Woningstichting Woonveste uit Drunen heeft voor de renovatie van 116 woningen in Vlijmen bewust gekozen voor Gebr. Janssen uit Beugen. Deze Dakmeester biedt met de Daksysteemgarantie PLUS een extra waarborg op de kwaliteit van de uitvoering. Daarnaast zorgt het bedrijf ook voor recycling van de oude betondakpannen, een oplossing die aansluit bij het mvo-beleid van de opdrachtgever.

Als vaste dakaannemer van Woonveste werd Gebr. Janssen in een vroeg stadium betrokken bij de renovatieplannen van 116 woningen uit de jaren zeventig. In het voortraject heeft het bedrijf de woningstichting al geadviseerd over isolatie, goten, dakpannen en alle werkzaamheden om de daken weer in goede staat te krijgen. 

"Op basis van dakinspecties, noodzakelijke reparaties en de wensen van de opdrachtgever hebben wij uiteindelijk een plan geformuleerd voor zowel de esthetische als energetische aanpassing van de daken", vertelt Theo Huijbers van Gebr. Janssen. "Op basis van onze ervaring en werkwijze, het feit dat wij 15 jaar Daksysteemgarantie PLUS bieden en de oude pannen laten recyclen hebben wij de opdracht gekregen. Vervolgens is er een bouwteam geformeerd, waarin wij samenwerken met een gevelspecialist, bouwkundig aannemer en een architect. Gezamenlijk is de nieuwe uitstraling van de woonblokken vastgesteld. Wij gaan de woningen uitrusten met een overstek, verzorgen het steiger- en sloopwerk, verwijderen de oude pannen en pannenlatten. Daarna voorzien wij de daken van dakisolatieplaten, dakfolie, nieuwe pannenlatten en vervangen ook de dakramen. Vanuit budgettaire redenen is er weer gekozen voor een betonpan, de Sneldek Natura antraciet van Monier. De oude betonpannen worden hergebruikt volgens de recyclingmethode van Monier en recycler Baetsen. Als lid van Stichting Dakmeester kunnen wij onze opdrachtgevers deze maatschappelijk verantwoorde oplossing bieden." 

Gebr. Janssen is half mei 2014 met de renovatie van de eerste woningen gestart, begin 2015 moeten alle woningen voorzien zijn van een nieuw dak.

Terug