Daksysteemgarantie PLUS ook in Heusden van toegevoegde waarde

Daksysteemgarantie PLUS ook in Heusden van toegevoegde waarde

16 juni 2016

Keer op keer bewijst het predicaat Dakmeester en de bijbehorende Daksysteemgarantie PLUS zijn toegevoegde waarde. Opdrachtgevers kiezen bewust voor een gecertificeerde dakdekker. “Zij weten dat alle werkzaamheden ter plekke schriftelijk worden vastgelegd en wij vijftien jaar garant staan voor ons werk”, aldus Theo Huijbers van Gebr. Janssen uit Beugen.

In het voorjaar van 2016 kiest ook woningstichting Woonveste uit Drunen voor de renovatie van vijftien woningen in Heusden expliciet voor het dakdekkersbedrijf van Huijbers. Deze Dakmeester werkt als vaste dakaannemer veelvuldig voor de Brabantse woonstichting, maar moet bij de aanbesteding van dit project in concurrentie met andere gegadigden. Huijbers krijgt de opdracht. “Ik merk dat het aanbieden van Daksysteemgarantie PLUS voor Woonveste een belangrijke rol heeft gespeeld bij de gunning. Samen met onze garantiepartners, zoals Monier, Velux en Unilin, geven wij garantie op de materialen en hun functionaliteit, maar ook op de manier waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tijdens de bouw leggen wij alle relevante facetten direct via de iPad vast in een digitaal dakdossier. Dit rapport, dat de opdrachtgever na afloop ontvangt, bevat bijvoorbeeld ook foto's van punten die niet meer zichtbaar zijn als het dak eenmaal dicht is”, legt Huijbers uit.

Dakmeester Gebr. Janssen heeft de daken van de woningen in Heusden grondig gerenoveerd en verschillende energetische aanpassingen doorgevoerd. De niet-geïsoleerde daken zijn nu voorzien van Unilin isolatieplaten met een RC van 4,5. Daarnaast zijn bestaande schoorstenen verwijderd en vervangen door dakdoorvoeren. Huijbers: “Wij hebben het volledige traject voor onze rekening genomen. Van het plaatsen van de steigers, het aan- en afvoer van de materialen en de volledige dakrenovatie tot de communicatie met de bewoners. Voor aanvang van de werkzaamheden hebben wij samen met de opzichter van Woonveste kennisgemaakt met de bewoners. Dat geeft vertrouwen, waardoor we eventuele problemen tijdens de renovatie veel sneller samen kunnen oplossen. Deze aanpak werkt voor alle partijen erg prettig.”

Meer informatie over deze Dakmeester - zie: www.janssenbeugen.nl

 Daksysteemgarantie PLUS project Heusden - Janssen Beugen

Terug