Dakmeesters lanceren praktisch werkboek renovatie hellende daken

Dakmeesters lanceren praktisch werkboek renovatie hellende daken

31 maart 2015

Stichting Dakmeester en TNO hebben tijdens Building Holland het werkboek 'Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken' gepresenteerd. Op 31 maart overhandigde Dick Keus, Senior bedrijfsadviseur van TNO Bouw, het eerste exemplaar van dit werkboek aan Jan Willem van der Groep, Programmamanager Energiesprong Platform 31 Duurzaam Gebouwd. Het praktische werkboek vormt een leidraad voor dakdekkers en hun ketenpartners om onderhoud en renovatie van hellende daken op een gestructureerde en resultaatgerichte manier uit te voeren.

'Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken' is bestemd voor directie en kadermedewerkers van dakdekkers en hun partners in de gehele keten. Het werkboek is gebaseerd op 'Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden', in 2013 uitgegeven door Onderhoud NL, TNO en SBR. De deelnemers van Stichting Dakmeester hebben kennisgemaakt met het 10 stappenplan uit dit boek en de eenvoud ervan omarmd. Daarom is het initiatief genomen deze basis te vertalen naar een specifiek werkboek voor hellende daken. Het werkboek is tot stand gekomen als resultaat van een Technologie Cluster in het kader van het TNO MKB programma. Hiervoor heeft TNO intensief samengewerkt met Woningstichting Wageningen en met de deelnemers van Stichting Dakmeester.

Woningcorporaties ontzorgen
Het stappenplan van TNO biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers houvast in renovatieprocessen. Met name het onderscheid tussen een resultaatgerichte renovatie en een traditionele renovatie komt duidelijk naar voren. "Met de methodiek uit het werkboek wordt ook het gebruik en onderhoud na oplevering van de renovatie in ogenschouw genomen", aldus Harry Laumans, voorzitter van Stichting Dakmeester. "Zo kunnen en willen wij samen met betrouwbare ketenpartners woningcorporaties ontzorgen. Want samenwerking in de keten resulteert in een betere kwaliteit en meer weten."

Stappenplan als basis
In het werkboek zijn de 10 stappen uitgebreid beschreven. Wie moet er actie nemen, wat is het resultaat, beknopte achtergrondinformatie en de werkwijze op hoofdlijnen zijn per stap uitgewerkt. Voor de meeste stappen hebben de Dakmeesters ter verduidelijking voorbeelden en referentiefoto's van resultaatgerichte dakrenovaties aangereikt. Daarnaast bevat de zogenaamde 'Gereedschapskist' handige checklists, groslijsten, beschrijvingen van procedures en modeldocumenten voor beleidsplannen, (inspectie)rapportages en samenwerkingsovereenkomsten. Het boek is op verzoek te verkrijgen via Stichting Dakmeester, stichting@dakmeester.nl.

Terug