Artikel Steildak - De rol van de Kwaliteitsborger

Artikel Steildak - De rol van de Kwaliteitsborger

7 april 2017

Op 21 februari 2017 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de  Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).  Naar verwachting zal de WKB per 1 januari 2018 in werking treden. Nieman Kwaliteitsborging heeft vanuit o.a. het ‘VKB instrument SWK’ al ervaring opgedaan met deze wet als externe kwaliteitsborger en is zich verder aan het voorbereiden op de komst van de WKB.

Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning naar het kunnen aantonen dat het opgeleverde bouwwerk de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Om dit doel te kunnen behalen, zal voor ieder vergunningplichtig bouwwerk een onafhankelijke kwaliteitsborger ingeschakeld moeten worden, die door toepassing van een borgingsinstrument zal moeten toezien of het bouwwerk daadwerkelijk voldoet aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit.

Lees meer hierover in het aritkel wat in het vakblad Steildak nr. 1 van 2017 geplaatst is. 

Terug