Vogelvide

De Vogelvide is een nestgelegenheid voor de huismus om onder dakpannen te nestelen. De Vogelvide is ontwikkeld door Monier in samenwerking met de Vogelbescherming. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de mussenpopulatie die sinds 2004 op de rode lijst van kwetsbare vogels staat. De Vogelvide past onder alle soorten dakpannen en alle soorten pannendaken en waarborgt een goede ventilatie van het dak. De Vogelvide voorkomt dat vogels verder onder de dakpannen kruipen, zodat vervuiling en aantasting van isolatiemateriaal wordt tegengegaan en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.