Take-back service VELUX dakramen

Dankzij het Convenant Recycling Dakramen worden door de 26 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland, aangesloten bij de Stichting Dakmeester, verwijderde VELUX dakramen aangeboden voor recycling. Dat is goed nieuws voor het milieu, want zo ontstaan hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten; glas, hout, aluminium en kunststof worden opgewerkt in nieuwe producten. Grondstoffen met een lagere milieubelasting dan nieuwe grondstoffen die tegelijkertijd verdere uitputting van onze aarde voorkomen

De 26 dakdekkersbedrijven - ‘Dakmeesters’ - verplichten zich tot het in gang zetten van recycling van de stroom van oude VELUX dakramen. Het materiaal wordt via de take back service van VELUX aangeboden aan demontagebedrijven, meestal bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze bedrijven zorgen voor de demontage van de verschillende onderdelen. De daaruit voortvloeiende grondstofstromen worden vervolgens verwerkt in nieuwe producten.

De Dakmeesters staan aan het begin van deze keten. Zij zijn in staat om de VELUX dakramen apart te houden en de logistiek te regelen naar de demontagebedrijven. VELUX garandeert vervolgens dat de onderdelen terechtkomen in grondstoffenstromen die in nieuwe producten worden verwerkt.

Het Convenant draagt bij aan circulaire economie

Het convenant is weer een uitstekend voorbeeld van hoe marktpartijen werken aan de circulaire economie en in dit geval met een voor minimaal 90 procent gesloten cirkel. Tot nu werden oude VELUX dakramen ingeleverd bij afvalbedrijven.