Solar

Doordat de toepassing van zonne-energie op hellende daken logischerwijs steeds vaker plaatsvindt, is een duidelijk regelgeving voor de montage een voorwaarde voor een kwalitatief en duurzaam hellend dak. De Stichting Dakmeester is één van de partijen die meewerkt aan het tot stand komen van deze regelgeving

NEN 7250

In de NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten’ zijn de eisen en bepalingsmethoden opgenomen voor een technisch verantwoorde montage. De norm gaat onder andere in op onderwerpen als windbelasting, inwendige condensatie, temperatuurinvloeden, brandveiligheid, geluid en thermische isolatie.
De NEN 7250 werd ooit in het leven geroepen omdat de bouwkundige normen in de meeste gevallen geen oplossing bieden voor de beoordeling van zonne-energiesystemen op daken en gevels. Ook gebouwen met zonne-energiesystemen moeten namelijk aan de bouwregelgeving voldoen.

De norm besteedt daarmee aandacht aan relevante beoordelingsaspecten die rechtstreeks uit het Bouwbesluit komen. In de NEN 7250 zijn zowel de richtlijnen voor bouwkundige integratie van zonnestroom- (pv-) als zonnewarmte- (zonthermische) systemen vastgelegd. Dit geldt voor zowel inbouw- als opbouwsystemen. De NEN 7250 kent zijn eigen commissie; de normcommissie Bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen.

De wijzigingen die de commissie in de nieuwe versie ten opzichte van de vorige versie van de norm heeft doorgevoerd, zijn onder andere:

  • Testmethode voor windweerstand bij montagewijze 1 en 2.
  • Richtlijnen voor veilig werken op daken.
  • Thermische ontkoppeling van zonnepanelen onder invloed van warmte.
  • Richtlijnen voor de beoordeling van de bouwkundige geschiktheid van daken en gevels.

BRL 9933

Een logische vervolgstap op de ontwikkeling van de bovengenoemde NEN norm is dat de verwerking van zonne-energiesystemen op hellende daken wordt geborgd. Deze borging geeft de eigenaar van het gebouw de zekerheid dat de verwerking plaatsvindt volgens de eisen gesteld in de NEN 7250 en dat de Dakmeesters opgeleid d zijn voor de montage en er externe controle plaats kan vinden op de verwerking ervan door een onafhankelijke partij: SKG-IKOB.

De Stichting Dakmeester is één van de partijen die meewerkt aan het tot stand komen van deze beoordelingsrichtlijn. De deelnemers aan de Stichting Dakmeester gaan zich laten certificeren voor de montage. Het KOMO® procescertificaat biedt extra zekerheid voor de opdrachtgever.