Markt regelt recycling van dakramen in convenant

Markt regelt recycling van dakramen in convenant

8 maart 2021

Dankzij het Convenant Recycling Dakramen worden vanaf heden door de 24 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland, aangesloten bij de Stichting Dakmeester, verwijderde VELUX dakramen aangeboden voor recycling. Stichting Dakmeester en VELUX Nederland hebben dat in het convenant vastgelegd. Dat is goed nieuws voor het milieu, want zo ontstaan hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten; glas, hout, aluminium en kunststof worden opgewerkt in nieuwe producten. Grondstoffen met een lagere milieubelasting dan nieuwe grondstoffen die tegelijkertijd verdere uitputting van onze aarde voorkomen.

De 24 dakdekkersbedrijven - ‘Dakmeesters’ - verplichten zich tot het in gang zetten van recycling van de stroom van oude VELUX dakramen. Het materiaal wordt via de Take-back service van VELUX aangeboden aan demontagebedrijven, meestal bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze bedrijven zorgen voor de demontage van de verschillende onderdelen. De daaruit voortvloeiende grondstofstromen worden vervolgens verwerkt in nieuwe producten.

De Dakmeesters staan aan het begin van deze keten. Zij zijn in staat om de VELUX dakramen apart te houden en de logistiek te regelen naar de demontagebedrijven. VELUX garandeert vervolgens dat de onderdelen terechtkomen in grondstoffenstromen die in nieuwe producten worden verwerkt. Deze recyclegarantie zal net als de recyclinggarantie van oude betonnen dakpannen worden opgenomen in de 15 jarige Daksysteemgarantie PLUS van de Dakmeesters. Dit onderdeel van de recycling garantie van Dakmeesters wordt ook vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier.

Convenant draagt bij aan circulaire economie

Het convenant is weer uitstekend voorbeeld van hoe marktpartijen werken aan de circulaire economie en in dit geval met een voor minimaal 90 procent gesloten cirkel. Tot nu werden oude VELUX dakramen ingeleverd bij afvalbedrijven.

Ondertekening Convenant Recycling Dakramen

De ondertekening van het convenant door voorzitter van de stichting Dakmeester Will Verwer (links op de foto) en de directeur van VELUX Nederland Jeroen Proemstra (rechts op de foto) vond plaats in het hoofdkantoor van VELUX in De Meern.

Video-Take-Back-Service-Velux-Stichting-Dakmeester.jpg

 LEES OOK HET ARTIKEL IN STEILDAK NR. 2 - 2021

Terug